logo
border-address-top
Oogarts
dr. Lut Vantrappen

Prins de Lignestraat 1/00.01
3001 Heverlee

Tel: 016/40.80.80

info@oogarts-vantrappen.be
border-address-bottom

Privacy policy:

In deze praktijk kunnen diverse persoongegevens van u verwerkt worden.
Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het administratief afhandelen van de behandeling.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Oogartspraktijk dr Lut Vantrappen, Prins de Lignestraat 1/0001 te 3001 Heverlee respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Oogartspraktijk dr. Lut Vantrappen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet de praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid, voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Uw persoongegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens, evenals het recht op eventuele correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zijn echter verplicht om bepaalde bewaartermijnen in acht te nemen die onmiddellijke verwijdering van deze gegevens kunnen voorkomen.


 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax